SK - Vysvetlenie obmedzení a bezpečného používania polyuretánových výrobkov profesionálnymi a priemyselnými používateľmi od 24. augusta 2023

Vážení obchodní partneri a profesionálni | priemyselní používatelia polyuretánových výrobkov Den Braven,

vzhľadom na novinky v európskej legislatíve by sme Vás chceli upozorniť na obmedzenia týkajúce sa bezpečného používania diizokyanátov profesionálnymi a priemyselnými používateľmi. Radi by sme vás s touto problematikou oboznámili, aby ste jej ľahšie porozumeli. Ukážeme vám tiež, kde môžete absolvovať príslušné odborné školenie o bezpečnom používaní diizokyanátov.

Termín na absolvovanie školenia je 24. august 2023.

Čo sú to diizokyanáty?

Diizokyanáty sú látky, ktoré majú pri kontakte dráždivý účinok na dýchacie cesty a pokožku. Používajú sa v širokom spektre priemyselných odvetví a aplikácií, predovšetkým na výrobu polyuretánových materiálov, ako sú peny, tmely, lepidlá alebo nátery. Najčastejšou formou expozície je vdychovanie výparov a priamy kontakt s nechránenou pokožkou aplikátora. Pri práci s polyuretánovými zmesami možno očakávať koncentrácie vo vzduchu, najmä v kombinácii s nie veľmi účinným vetraním.
Od roku 2020 sú diizokyanáty zaradené do zoznamu obmedzených látok. Prechodné obdobie na zavedenie opatrení na zaobchádzanie s nimi sa končí v roku 2023. Cieľom nariadenia EÚ 2020/1149 je ochrana zdravia a zníženie zdravotných rizík pri aplikácii profesionálnymi | priemyselnými pracovníkmi, ktorí používajú výrobky obsahujúce diizokyanáty v zmesi v koncentráciách vyšších ako 0,1 %. Od 24. augusta 2023 sú všetci pracovníci v prevádzkach, kde existuje riziko expozície tejto látky, povinní absolvovať školenie o bezpečnom používaní diizokyanátov.

Existujú alternatívy produktov bez školenia?

Áno, existujú. V prípade tmelov a lepidiel je možné prejsť na alternatívy vo forme MS polymérov. Typickými zástupcami sú lepidlo Mamut Glue HIGH TACK alebo lepidlo Mamut Glue CRYSTAL. Podlahári ocenia MS SEAL 50 Hybridný tmel na podlahy alebo MS SEAL 25 Hybridný tmel na podlahy.
V prípade, že sa rozhodnete prejsť na nové materiály, nie je potrebné žiadne bezpečnostné školenie. Okrem toho majú MS polyméry oproti polyuretánom mnoho ďalších výhod a prínosov, ktoré by si zaslúžili ďalší samostatný článok. Viac informácií nájdete TU.

Polyuretánové  peny zatiaľ nemajú alternatívu. V tomto prípade je potrebné školenie. Návod na spustenie školenia nájdete nižšie.

Bezplatné školenie s Den Braven

Kurzy a školenia na stránke safeusediisocyanates.eu sú platené, ale vďaka spolupráci so spoločnosťou Den Braven môžete získať potrebné školenia, oficiálne pod kódom 048, pre profesionálnych a priemyselných spotrebiteľov úplne zadarmo. Ak ste napríklad stavebný robotník alebo pracovník, ktorý aplikuje lepidlá a tmely v priemyselnom prostredí, tento poukaz je určený práve vám.

Pri registrácii stačí použiť tento zľavový kód: FEICA_21_G

Ako sa odborne pripraviť?

1. Navštívte stránku so školením

Prejdite na stránku https://safeusediisocyanates.eu/ alebo kliknite na zelené tlačidlo „OTVORIŤ ŠKOLENIE“ v dolnej časti stránky. Predtým však venujte pozornosť ďalším bodom v pokynoch. Popíšeme vám, aké školenie si vybrať a ako sa naň prihlásiť.

Poznámka: V čase uverejnenia tohto príspevku je k dispozícii len obmedzený počet jazykových verzií a naše pokyny vychádzajú z anglickej verzie.

2. Kliknite na tlačidlo SELF E-LEARNING

Keď otvoríte registračný portál, kliknite na úplne prvé tlačidlo na stránke, na ktorom je napísané „SELF E-LEARNING“. Je to prvý modrý obdĺžnik pod úvodným obrázkom.

3. Vyberte typ školenia

Na ďalšej stránke sa zobrazí ponuka rôznych typov školení. Hneď v prvom odseku s názvom „Book a Self-eLearning“ nájdete modré tlačidlo s nápisom „BOOK A WEB-BASED TRAINING“. Kliknite naň a pokračujte na ďalší krok.

4. Vyberte zameranie kurzu
Na tejto stránke zakliknite druhú dlaždicu s obrázkom PU peny, tmelu a lepidla pod názvom „ADHESIVES AND SEALANTS“.  Ak je dlaždica správne označená, v pravom hornom rohu dlaždice sa objaví modrá bodka.

Posuňte sa až na koniec stránky a kliknite na konkrétny kurz, ktorý sa týka vášho zamerania. Vo väčšine prípadov to bude „048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature“. Zobrazí sa ďalší krok.

5. Potvrďte svoju registráciu

Kliknite na tlačidlo „REGISTR“ v hornej časti stránky a vyplňte všetky identifikačné údaje v uvedenom formulári. Nezabudnite v dolnej časti vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov a s podmienkami. Potom už len kliknite na tlačidlo „NEXT“.

6. Zadajte zľavový kód a získajte školenie zadarmo

V tomto kroku objednávky budete vyzvaní na zaplatenie za školenie. Skopírujte kód zľavového kupónu Den Braven do políčka pod VOUCHER. Po kliknutí kamkoľvek mimo zadávacieho poľa si môžete všimnúť, že celková cena školenia sa zmenila na 0 EUR.

Zľavový kód: FEICA_21_G

7. Pokračujte na školenie

Pokračujte kliknutím na modré tlačidlo „NEXT“ a na ďalšej stránke potvrďte objednávku kliknutím na tlačidlo „CONFIRM AND CHECK OUT“.

8. Absolvujte webinár

Systém vás teraz prevedie školením o bezpečnom používaní diizokyanátov. Po absolvovaní webinára vás systém vyzve, aby ste odpovedali na testové otázky. Ako dôkaz o absolvovaní testu dostanete certifikát, ktorý vám bude zaslaný na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii.

Aká je platnosť vydaného certifikátu?

Platnosť certifikátu je obmedzená na päť rokov a systém vás v dostatočnom predstihu vyzve na jeho obnovenie. Výzva na nové vyplnenie testu vám príde e-mailom.

Pre koho je certifikát vhodný?

Povinný je pre všetkých pracovníkov, ktorí aplikujú PU peny, tmely, lepidlá alebo nátery s obsahom diizokyanátu v zmesi vyšším ako 0,1 %. Tento webinár a následný test však odporúčame absolvovať aj ostatným pracovníkom, ktorí môžu pracovať s výrobkami obsahujúcimi diizokyanáty, ako sú PU peny, lepidlá a tmely, aj keď len príležitostne. Napríklad vývojoví pracovníci, promotéri alebo nadriadení týchto pracovníkov.

Ďalšie podrobné informácie

  • Obmedzenie diisokynátov podľa nariadenia Komisie (EU) 2020/1149 – SCHP ČR
    https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
  • PU Training :: Feica
    https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
  • PUinfo :: Feica
    https://www.feica.eu/PUinfo

Bolo niečo, čomu ste nerozumeli?

Pokiaľ ste sa pri webinári stretli s nejakou nejasnosťou alebo by ste chceli získať ďalšie informácie, pošlite svoju otázku alebo pripomienku EHS manažérovi, pánovi Ing. Kamilovi Šmidákovi, smidak@denbraven.cz alebo volajte +420 606 738 445.

Radi vám odpovieme na vaše otázky týkajúce sa diizokyanátovej legislatívy.


HU - A poliuretán termékek korlátozásainak és biztonságos használatának magyarázata a professzionális és ipari felhasználók számára 2023. augusztus 24-től

Tisztelt üzleti Partnerek és a Den Braven poliuretán termékek ipari felhasználói,

Az európai jogalkotás új fejleményei miatt szeretnénk felhívni a figyelmüket a diizocianátok professzionális és ipari felhasználók általi biztonságos használatára vonatkozó korlátozásokra. Szeretnénk végigvezetni Önöket a témán, hogy könnyebben megértsék azt. Azt is megmutatjuk, hogy hol vehetnek részt a diizocianátok biztonságos használatáról szóló megfelelő szakmai képzésen.

A megfelelés határideje 2023. augusztus 24.

Mik azok a diizocianátok?

A diizocianátok olyan anyagok, amelyek érintkezéskor irritáló hatással vannak a légutakra és a bőrre. Számos iparágban és alkalmazásban használják őket, különösen poliuretán anyagok, például habok, tömítőanyagok, ragasztók vagy bevonatok előállításához. Az expozíció leggyakoribb formája a gőzök belégzése és az alkalmazó védtelen bőrével való közvetlen érintkezés. A poliuretánvegyületekkel való munkavégzés során a levegőben lévő koncentrációra lehet számítani, különösen, ha azt kevésbé hatékony szellőzéssel kombinálják.
A diizocianátok 2020-tól már szerepelnek a korlátozottan forgalmazható anyagok listáján. A kezelésükre vonatkozó intézkedések végrehajtására vonatkozó átmeneti időszak 2023-ban ér véget. A 2020/1149/EU rendelet célja az egészség védelme és az egészségügyi kockázatok csökkentése a diizocianátokat keverékben 0,1% feletti koncentrációban tartalmazó termékeket alkalmazó ipari dolgozók által történő alkalmazás során. 2023. augusztus 24-től minden olyan üzemben dolgozónak, ahol fennáll az anyagnak való kitettség kockázata, részt kell vennie a diizocianátok biztonságos használatára vonatkozó képzésen.

Vannak termékalternatívák képzés nélkül?

Igen, vannak. A tömítőanyagok és ragasztók esetében könnyen át lehet térni az MS polimerek alternatíváira. Tipikus képviselői a Mamut glue HIGH TACK vagy a Mamut Glue CRYSTAL. Az ipari padlótömítők értékelni fogják az MS SEAL 50 hibrid padlótömítőanyagot vagy az MS SEAL 25 hibrid padlótömítőanyagot.
Ha úgy dönt, hogy új anyagokra vált, nincs szükség biztonsági oktatásra. Ezenkívül az MS polimereknek számos egyéb előnye és előnye van a poliuretánokkal szemben, amelyek egy másik külön cikket indokolnának. Bővebben ITT olvashat.

A poliuretán habok területén még nem állnak rendelkezésre alternatívák. Ebben az esetben képzésre van szükség. A képzési program indítására vonatkozó útmutatót alább találja.

Ingyenes képzés - Den Braven

A safeusediisocyanates.eu oldalon a tanfolyamok és a képzések fizetősek, de a Den Braven céggel való partnerségnek köszönhetően Ön teljesen ingyenesen, hivatalosan a 048-as kód alatt kaphatja meg a szükséges képzést a professzionális és ipari fogyasztók számára. Ha Ön például építőipari dolgozó vagy ipari környezetben ragasztókat és tömítőanyagokat alkalmazó munkavállaló, akkor ez az utalvány Önnek szól.

Regisztrációkor egyszerűen használja a következő kedvezménykódot: FEICA_21_G

Hogyan készüljünk fel szakmailag?

Látogasson el a képzési oldalra
Menjen a https://safeusediisocyanates.eu/ oldalra, vagy kattintson az oldal alján található zöld „OPEN TRAINING“ gombra. Azonban mielőtt ezt megteszi, figyeljen az utasítások egyéb pontjaira. Leírjuk, hogy milyen képzést válasszon, és hogyan iratkozzon be rá.

Megjegyzés: A bejegyzés közzétételének időpontjában csak korlátozott számú nyelvi változat áll rendelkezésre, és utasításaink az angol nyelvű változaton alapulnak.

Kattintson a SELF E-LEARNING gombra
Amikor megnyitja a regisztrációs portált, kattintson a legelső gombra az oldalon, amelyen az áll, hogy „SELF E-LEARNING“. Ez az első kék téglalap a nyitókép alatt.

Válassza ki a képzés típusát
A következő oldalon egy menüt fog látni a különböző típusú képzésekből. A legelső, Önképzés lefoglalása című bekezdésben talál egy kék gombot, amelyen az áll, hogy „WEBBASIS KÉPZÉS FELVÉTELE“. Kattintson rá, és folytassa a következő lépéssel.

Válassza ki a tanfolyam fókuszát
Ezen az oldalon válassza ki a második mezőt a PU-hab, tömítőanyag és ragasztó képével az „ADHESIVES AND SEALANTS“ cím alatt. Ha a mező helyesen van felcímkézve, akkor a csempe jobb felső sarkában egy kék pont jelenik meg.

Görgesse végig az oldalt, és kattintson az Önre vonatkozó konkrét tanfolyamra. Túlnyomórészt ez lesz a „048 Ragasztók és tömítőanyagok professzionális alkalmazása / Kis kiszerelésű csomagolóanyagok környezeti hőmérsékleten“. Az oldal elküldi az információkat, és megjeleníti a következő lépést.

Regisztráció megerősítése
Kattintson az oldal tetején található „REGISZTRÁCIÓ“ gombra, és töltse ki az összes azonosító adatot a megadott űrlapon. Ne felejtse el elfogadni a személyes adatok feldolgozását és a felhasználási feltételeket az alján. Ezután csak kattintson a „NEXT“ gombra.

Adja meg a kedvezménykódot és kapjon ingyenes képzést
A megrendelésnek ebben a lépcsőfokában a képzésért való fizetést kérik. Egyszerűen másolja be a Den Braven kedvezményes kuponkódot a VOUCHER szó alatti mezőbe. Amint a beviteli mezőn kívül bárhová kattint, észreveheti, hogy a képzés teljes ára 0 EUR-ra változott.

FEICA_21_G

Tovább a képzéshez
Folytassa a képzést a kék „NEXT“ gombra kattintva, majd a következő oldalon erősítse meg megrendelését a „CONFIRM AND CHECK OUT“ gombra kattintva.

Vegyen részt a webináriumon
A rendszer most végigvezeti Önt a diizocianátok biztonságos használatáról szóló képzésen. A webinárium elvégzése után a rendszer tesztkérdések megválaszolására kéri Önt. A teszt sikeres letételének bizonyítékaként egy tanúsítványt kap, amelyet a regisztráció során megadott e-mail címére küldünk.

Mennyi a kiállított tanúsítvány érvényességi ideje?

A tanúsítvány érvényessége öt évre szól, és a rendszer jó előre figyelmezteti Önt a megújítására. Ismét kap egy e-mailt a teszt újbóli kitöltésére való felhívással.

Kinek ajánlott a tanúsítvány?

Természetesen minden olyan munkavállaló számára kötelező, aki PU habokat, tömítőanyagokat, ragasztókat vagy bevonatokat alkalmaz, amelyek keverékének diizocianát-tartalma meghaladja a 0,1%-ot. Ugyanakkor javasoljuk, hogy ezt a webináriumot és az azt követő tesztet más munkavállalók is elvégezzék, akik akár alkalmanként is dolgozhatnak diizocianátokat tartalmazó termékekkel, például PU habokkal, ragasztókkal és tömítőanyagokkal. Ezek lehetnek fejlesztőmunkások, promóterek vagy e munkások felettesei.

További részletes információk

A diizocianátok korlátozása az (EU) 2020/1149 bizottsági rendelet értelmében – SCHP CR
https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
PU képzés :: Feica
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
PU info :: Feica
https://www.feica.eu/PUinfo

További kérdése lenne?

Amennyiben a tanulmányok során bármilyen kérdése merült fel, vagy további információkat szeretne a témával kapcsolatban, kérjük, küldje el kérdését vagy észrevételét az EHS menedzsernek, Ing. Kamil Šmidák úrnak a smidak@denbraven.cz email címre, vagy hívja közvetlenül a +420 606 738 445 telefonszámot.

Szívesen válaszolunk a diizocianátokra vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos kérdéseire.


PL - Wyjaśnienie ograniczeń i bezpiecznego stosowania produktów poliuretanowych przez użytkowników profesjonalnych i przemysłowych od 24 sierpnia 2023 r.

Drodzy partnerzy biznesowi oraz profesjonalni i przemysłowi użytkownicy produktów poliuretanowych Den Braven,

W związku z nowymi zmianami w prawodawstwie europejskim, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na ograniczenia dotyczące bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przez użytkowników profesjonalnych i przemysłowych. Chcielibyśmy przeprowadzić Cię przez to zagadnienie, abyś mógł je łatwiej zrozumieć. Wskażemy również, gdzie można odbyć odpowiednie szkolenie zawodowe w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Termin zapewnienia zgodności upływa 24 sierpnia 2023 r.

Czym są diizocyjaniany?

Diizocyjaniany to substancje, które działają drażniąco na drogi oddechowe i skórę w przypadku kontaktu. Są one wykorzystywane w wielu branżach i zastosowaniach, głównie do produkcji materiałów poliuretanowych, takich jak pianki, uszczelniacze, kleje lub powłoki. Najczęstszą formą narażenia jest wdychanie oparów i bezpośredni kontakt z niezabezpieczoną skórą aplikatora. Podczas pracy ze związkami poliuretanowymi można spodziewać się stężeń w powietrzu, zwłaszcza w połączeniu z niezbyt skuteczną wentylacją.
Od 2020 r. diizocyjaniany są już uwzględnione w wykazie substancji objętych ograniczeniami. Okres przejściowy na wdrożenie środków dotyczących ich przetwarzania kończy się w 2023 roku. Celem rozporządzenia UE 2020/1149 jest ochrona zdrowia i zmniejszenie ryzyka dla zdrowia podczas stosowania przez pracowników zawodowych i przemysłowych produktów zawierających diizocyjaniany w mieszaninie w stężeniach powyżej 0,1%. Od 24 sierpnia 2023 r. wszyscy pracownicy zakładów, w których istnieje ryzyko narażenia na działanie substancji, muszą przejść szkolenie w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Czy istnieją alternatywne produkty bez szkolenia?

Tak, są. W przypadku uszczelniaczy i klejów łatwo jest przejść na alternatywy w postaci polimerów MS. Typowymi przedstawicielami są Saurus Glue HIGH TACK lub Saurus Glue CRYSTAL 100% UV. Uszczelniacze do posadzek przemysłowych docenią MS SEAL 50 Hybrid Floor Sealer lub MS SEAL 25 Hybrid Floor Sealer.
Jeśli zdecydujesz się przejść na nowe materiały, nie jest wymagane szkolenie w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto polimery MS mają wiele innych zalet i korzyści w porównaniu z poliuretanami, które wymagają osobnego artykułu. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

W obszarze pianek poliuretanowych alternatywy nie są jeszcze dostępne. W tym przypadku wymagane jest szkolenie. Instrukcje dotyczące rozpoczęcia programu szkoleniowego można znaleźć poniżej.

Bezpłatny trening z Den Braven

Kursy i szkolenia na safeusediisocyanates.eu są płatne, ale dzięki naszej współpracy z Den Braven możesz uzyskać potrzebne szkolenie, oficjalnie pod kodem 048, dla konsumentów profesjonalnych i przemysłowych całkowicie bezpłatnie. Na przykład, jeśli jesteś pracownikiem budowlanym lub pracownikiem stosującym kleje i uszczelniacze w środowisku przemysłowym, ten kupon jest dla Ciebie.

Podczas rejestracji wystarczy użyć następującego kodu rabatowego: FEICA_21_G

Jak przygotować się profesjonalnie?

Odwiedź stronę szkolenia
Wejdź na stronę https://safeusediisocyanates.eu/ lub kliknij zielony przycisk „OTWÓRZ SZKOLENIE“ na dole strony. Zanim jednak to zrobisz, zwróć uwagę na pozostałe punkty instrukcji. Opiszemy, jakie szkolenie wybrać i jak się na nie zapisać.

Uwaga: W momencie publikacji tego postu dostępna jest tylko ograniczona liczba wersji językowych, a nasze instrukcje opierają się na wersji angielskiej.

Kliknij przycisk SELF E-LEARNING
Po otwarciu portalu rejestracyjnego kliknij pierwszy przycisk na stronie z napisem „SELF E-LEARNING“. Jest to pierwszy niebieski prostokąt pod obrazem otwierającym.

Wybierz rodzaj szkolenia
Na następnej stronie zobaczysz menu z różnymi rodzajami szkoleń. W pierwszym akapicie zatytułowanym „Zarezerwuj samokształcenie“ znajduje się niebieski przycisk z napisem „Zarezerwuj szkolenie internetowe“. Kliknij go i przejdź do następnego kroku.

Wybierz główny temat kursu
Na tej stronie wybierz drugi kafelek ze zdjęciem pianki poliuretanowej, uszczelniacza i kleju pod tytułem „KLEJE I USZCZELNIACZE“, klikając go. Jeśli kafelek jest prawidłowo oznaczony, w jego prawym górnym rogu pojawi się niebieska kropka.

Przewiń stronę w dół i kliknij na konkretny kurs, który dotyczy twojego zainteresowania. W przeważającej większości będzie to „048 Profesjonalne nakładanie klejów i uszczelniaczy / Małe opakowania w temperaturze otoczenia“. Strona prześle informacje i wyświetli następny krok.

Potwierdź rejestrację

Kliknij przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ“ w górnej części strony i wypełnij wszystkie dane identyfikacyjne w formularzu. Nie zapomnij wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych i warunki na dole. Następnie kliknij przycisk „DALEJ“.

Wprowadź kod rabatowy i skorzystaj z darmowego szkolenia
Na tym etapie zamówienia zostaniesz poproszony o opłacenie szkolenia. Wystarczy skopiować kod kuponu rabatowego Den Braven do pola poniżej słowa VOUCHER. Po kliknięciu w dowolnym miejscu poza polem wprowadzania danych możesz zauważyć, że całkowita cena szkolenia zmieniła się na 0 EUR.

FEICA_21_G

Przejdź do szkolenia
Przejdź do szkolenia, klikając niebieski przycisk „DALEJ“, a na następnej stronie potwierdź zamówienie, klikając „POTWIERDŹ I WYBIERZ“.

Weź udział w webinarium
System poprowadzi Cię teraz przez szkolenie na temat bezpiecznego stosowania diizocyjanianów. Po ukończeniu webinarium system wyświetli monit o udzielenie odpowiedzi na pytania testowe. Jako dowód zdania testu otrzymasz certyfikat, który zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.

Jaka jest ważność wydanego certyfikatu?

Ważność certyfikatu jest ograniczona do pięciu lat, a system wyświetli monit o jego odnowienie z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponownie otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do ponownego wypełnienia testu.

Dla kogo przeznaczony jest ten certyfikat?

Jest on oczywiście obowiązkowy dla wszystkich pracowników, którzy stosują pianki poliuretanowe, uszczelniacze, kleje lub powłoki o zawartości diizocyjanianu w mieszaninie powyżej 0,1%. Zalecamy jednak, aby w tym webinarium i późniejszym teście wzięli udział inni pracownicy, którzy mogą pracować z produktami zawierającymi diizocyjaniany, takimi jak pianki poliuretanowe, kleje i uszczelniacze, nawet okazjonalnie. Na przykład pracownicy rozwojowi, promotorzy lub przełożeni tych pracowników.

Dalsze szczegółowe informacje

Ograniczenie stosowania diizocyjanianów na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1149 – SCHP CR
https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
Szkolenie PU :: Feica
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
PUinfo :: Feica
https://www.feica.eu/PUinfo

Czy było coś, czego nie zrozumiałeś?

Jeśli napotkałeś jakiekolwiek niejasności w swoich badaniach lub chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje, wyślij swoje pytanie lub komentarz do EHS Managera, Pana Ing. Kamila Šmidáka, smidak@denbraven.cz lub zadzwoń bezpośrednio pod numer +420 606 738 445.

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące przepisów dotyczących diizocyjanianów.


SI - Pojasnilo o omejitvah in varni uporabi poliuretanskih izdelkov pri poklicnih in industrijskih uporabnikih od 24. avgusta 2023

Spoštovani poslovni partnerji in profesionalni | industrijski uporabniki poliuretanskih izdelkov Den Braven,

zaradi novega razvoja evropske zakonodaje vas želimo opozoriti na omejitve glede varne uporabe diizocianatov pri poklicnih in industrijskih uporabnikih. Radi bi vas vodili skozi to vprašanje, da ga boste lažje razumeli. Navedli vam bomo tudi, kje se lahko udeležite ustreznega strokovnega usposabljanja o varni uporabi diizocianatov.

Rok za uskladitev je 24. avgust 2023.

Kaj so diizocianati?

Diizocianati so snovi, ki ob stiku dražijo dihalne poti in kožo. Uporabljajo se v številnih industrijskih panogah in aplikacijah, predvsem za proizvodnjo poliuretanskih materialov, kot so pene, tesnila, lepila ali premazi. Najpogostejša oblika izpostavljenosti je vdihavanje hlapov in neposreden stik z nezaščiteno kožo uporabnika. Pri delu s poliuretanskimi spojinami je mogoče pričakovati koncentracije v zraku, zlasti v kombinaciji z ne preveč učinkovitim prezračevanjem.
Od leta 2020 so diizocianati že vključeni na seznam snovi z omejitvami. Prehodno obdobje za izvajanje ukrepov za njihovo obdelavo se konča leta 2023. Cilj Uredbe EU 2020/1149 je zaščititi zdravje in zmanjšati zdravstvena tveganja pri uporabi s strani strokovnih | industrijskih delavcev, ki uporabljajo izdelke, ki vsebujejo diizocianate v zmesi v koncentracijah nad 0,1 %. Od 24. avgusta 2023 morajo vsi delavci v obratih, kjer obstaja tveganje izpostavljenosti snovi, opraviti usposabljanje za varno uporabo diizocianatov.

Ali obstajajo alternativni izdelki brez usposabljanja?

Da, obstajajo. Pri tesnilnih masah in lepilih je enostavno preiti na alternative v obliki polimerov MS. Tipična predstavnika sta Mamutovo lepilo HIGH TACK ali Mamutovo lepilo CRYSTAL. Industrijski talni tesnilci bodo cenili hibridno talno tesnilo MS SEAL 50 ali hibridno talno tesnilo MS SEAL 25.
Če se odločite za prehod na nove materiale, varnostno usposabljanje ni potrebno. Poleg tega imajo polimeri MS v primerjavi s poliuretani še številne druge prednosti in koristi, ki bi zahtevale še en ločen članek. Več si preberite TUKAJ.

Na področju poliuretanskih pen še ni na voljo alternativ. V tem primeru je potrebno usposabljanje. Navodila za začetek programa usposabljanja so na voljo spodaj.

Brezplačno usposabljanje z Den Bravenom

Tečaji in usposabljanje na safeusediisocyanates.eu so plačljivi, vendar lahko zaradi našega partnerstva z družbo Den Braven dobite potrebno usposabljanje, uradno pod oznako 048, za poklicne in industrijske uporabnike popolnoma brezplačno. Če ste na primer gradbeni delavec ali delavec, ki uporablja lepila in tesnilne mase v industrijskem okolju, je ta kupon namenjen vam.

Ob prijavi uporabite naslednjo kodo za popust: FEICA_21_G

Kako se strokovno pripraviti?

Obiščite spletno mesto za usposabljanje
Pojdite na spletno stran https://safeusediisocyanates.eu/ ali kliknite zeleni gumb „OPEN TRAINING“ na dnu strani. Pred tem pa bodite pozorni na druge točke v navodilih. Opisali bomo, katero usposabljanje izbrati in kako se nanj prijaviti.

Opomba: V času objave tega prispevka je na voljo le omejeno število jezikovnih različic, naša navodila pa temeljijo na angleški različici.

Kliknite na gumb SAMOSTOJNO E-IZOBRAŽEVANJE
Ko odprete prijavni portal, kliknite na prvi gumb na strani, na katerem piše „SAMOSTOJNO E-UČENJE“. To je prvi modri pravokotnik pod uvodno sliko.

Izberite vrsto usposabljanja
Na naslednji strani boste videli meni z različnimi vrstami usposabljanja. Že v prvem odstavku z naslovom Rezerviraj samostojno učenje boste našli modri gumb, na katerem piše „REZERVIRAJ STROKOVNO USPOSABLJANJE“. Kliknite nanj in nadaljujte z naslednjim korakom.

Izberite težišče tečaja
Na tej strani izberite drugo ploščico s sliko PU pene, tesnilne mase in lepila pod naslovom „ADHESIVES AND SEALANTS“ (Lepila in tesnilne mase) tako, da jo kliknete. Če je ploščica pravilno označena, se bo v zgornjem desnem kotu ploščice pojavila modra pika.

Pomaknite se do konca strani in kliknite na določen tečaj, ki se nanaša na vašo usmeritev. V pretežni meri bo to „048 Strokovna uporaba lepil in tesnilnih mas / Majhna embalaža pri temperaturi okolice“. Stran bo predložila informacije in prikazala naslednji korak.

Potrdite svojo prijavo

Kliknite na gumb „PRIJAVA“ na vrhu strani in izpolnite vse identifikacijske podatke v predvidenem obrazcu. Ne pozabite se na dnu strinjati z obdelavo osebnih podatkov in splošnimi pogoji. Nato kliknite na gumb „NAPREJ“.

Vnesite kodo za popust in si zagotovite brezplačno usposabljanje
V tem koraku naročila ste pozvani k plačilu usposabljanja. Enostavno kopirajte kodo kupona za popust Den Braven v polje pod oznako VOUCHER. Ko kliknete kamor koli zunaj vnosnega polja, boste morda opazili, da se je skupna cena usposabljanja spremenila na 0 EUR.

FEICA_21_G

Nadaljujte z usposabljanjem
Nadaljujte z usposabljanjem tako, da kliknete modri gumb „NAPREJ“, na naslednji strani pa potrdite svoje naročilo s klikom na „POTRDI IN IZPRAVI“.

Udeležite se spletnega seminarja
Sistem vas bo zdaj vodil skozi usposabljanje o varni uporabi diizocianatov. Po končanem spletnem seminarju vas bo sistem pozval, da odgovorite na testna vprašanja. Kot dokazilo o uspešno opravljenem testu boste prejeli potrdilo, ki bo poslano na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji.

Kakšna je veljavnost izdanega potrdila?

Veljavnost potrdila je omejena na pet let, sistem pa vas bo pozval, da ga podaljšate dovolj zgodaj. Ponovno vam bo poslano elektronsko sporočilo s povabilom za ponovno opravljanje testa.

Za koga je certifikat primeren?

Seveda je obvezen za vse delavce, ki v proizvodnji ali na terenu uporabljajo PU pene, tesnilne mase, lepila ali premaze z vsebnostjo diizocianata nad 0,1 % v zmesi. Vendar priporočamo, da se tega spletnega seminarja in naknadnega preizkusa udeležijo tudi drugi delavci, ki lahko tudi občasno delajo z izdelki, ki vsebujejo diizocianate, kot so PU pene, lepila in tesnilne mase. Na primer razvojnim delavcem, promotorjem ali nadzornikom teh delavcev.

Podrobnejše informacije

Omejitev diizocianatov v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/1149 – SCHP CR
https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
PU usposabljanje :: Feica
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
PUinfo :: Feica
https://www.feica.eu/PUinfo

Ali česa niste razumeli?

Če ste pri študiju naleteli na kakršno koli nejasnost ali želite dodatne informacije, pošljite svoje vprašanje ali pripombo po elektronski pošti vodji EHS, gospodu ing. Kamilu Šmidáku, smidak@denbraven.cz ali pokličite neposredno na telefonsko številko +420 606 738 445.

Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja o zakonodaji o diizocianatih.


EN - Explanation of the limitations and safe use of polyurethane products by professional and industrial users from 24 August 2023

Dear business partners and professional | industrial users of Den Braven polyurethane products,

Due to new developments in European legislation, we would like to draw your attention to the restrictions concerning the safe use of diisocyanates by professional and industrial users. We would like to guide you through the issue so that you can understand it more easily. We will also show you where to take the relevant professional training on the safe use of diisocyanates.

The deadline for compliance is 24 August 2023.

What are diisocyanates?

Diisocyanates are substances that have an irritating effect on the respiratory tract and skin on contact. They are used in a wide range of industries and applications, primarily to produce polyurethane materials such as foams, sealants, adhesives or coatings. The most common form of exposure is inhalation of vapours and direct contact with unprotected skin of the applicator. Airborne concentrations can be expected when working with polyurethane compounds, especially in combination with not very effective ventilation.
As of 2020, diisocyanates are already included in the list of restricted substances. The transitional period for the implementation of measures for their treatment ends in 2023. The aim of EU Regulation 2020/1149 is to protect health and reduce health risks in the application by professional | industrial workers using products containing diisocyanates in a mixture in concentrations above 0.1%. From 24 August 2023, all workers in establishments where there is a risk of exposure to the substance are required to undergo training for the safe use of diisocyanates.

Are there product alternatives without training?

Yes, there are. In the case of sealants and adhesives, it is easy to switch to alternatives in the form of MS polymers. Typical representatives are Mamut glue HIGH TACK or Mamut Glue CRYSTAL. Industrial floor sealers will appreciate MS SEAL 50 Hybrid Floor Sealer or MS SEAL 25 Hybrid Floor Sealer.
If you decide to switch to new materials, no safety training is required. In addition, MS polymers have many other advantages and benefits over polyurethanes that would warrant another separate article. Read more HERE.

In the area of polyurethane foams, alternatives are not yet available. In this case, training is required. Instructions on how to start a training program can be found below.

Free training with Den Braven

Courses and training on safeusediisocyanates.eu are paid, but thanks to our partnership with Den Braven you can get the training you need, officially under the code 048, for professional and industrial consumers absolutely free of charge. For example, if you are a construction worker or a worker applying adhesives and sealants in an industrial environment, this voucher is for you.

When registering, simply use the following discount code: FEICA_21_G

How to prepare professionally?

Visit the training site
Go to https://safeusediisocyanates.eu/ or click on the green „OPEN TRAINING“ button at the bottom of the page. But before you do, pay attention to the other points in the instructions. We’ll describe what training to choose and how to enroll in it.

Note: At the time of publishing this post, only a limited number of language versions are available and our instructions are based on the English version.

Click on the SELF E-LEARNING button
When you open the registration portal, click on the very first button on the page that says „SELF E-LEARNING“. This is the first blue rectangle below the opening image.

Select the type of training
On the next page you will see a menu of different types of training. In the very first paragraph titled Book a Self-eLearning you will find a blue button that says „BOOK A WEB-BASED TRAINING“. Click on it and continue to the next step.

Select the focus of the course
On this page, select the second tile with the picture of PU foam, sealant and adhesive under the title „ADHESIVES AND SEALANTS“ by clicking on it. If the tile is correctly labeled, a blue dot will appear in the upper right corner of the tile.

Scroll all the way down the page and click on the specific course that applies to your focus. Overwhelmingly, this will be „048 Professional Application of adhesives and sealants / Small packaging at ambient temperature“. The page will submit the information and display the next step.

Confirm your registration
Click on the „REGISTER“ button at the top of the page and fill in all the identification information in the form provided. Do not forget to agree to the processing of personal data and terms and conditions at the bottom. Then just click on the „NEXT“ button.

Enter the discount code and get free training
At this step of the order you are asked to pay for the training. Simply copy the Den Braven discount coupon code into the box below the VOUCHER label. Once you click anywhere outside the input box, you may notice that the total price of the training has changed to 0 EUR.

FEICA_21_G

Continue to the training
Continue to the training by clicking the blue „NEXT“ button and on the next page confirm your order by clicking „CONFIRM AND CHECK OUT“.

Take the webinar
The system will now guide you through training on the safe use of diisocyanates. After completing the webinar, you will be prompted by the system to answer test questions. As proof of passing the test, you will receive a certificate that will be sent to the email address you provided during registration.

What is the validity of the issued certificate?

The validity of the certificate is limited to five years, and the system will prompt you to renew it well in advance. You will again be sent an e-mail with the invitation to complete the test again.

Who is the certificate suitable for?

It is, of course, mandatory for all workers who apply PU foams, sealants, adhesives or coatings with a diisocyanate content in the mixture of more than 0.1%. However, we recommend that this webinar and the subsequent test be taken by other workers who may work with products containing diisocyanates, such as PU foams, adhesives and sealants, even occasionally. For example, development workers, promoters or supervisors of these workers.

Further detailed information

Restriction of diisocyanates under Commission Regulation (EU) 2020/1149 – SCHP CR
https://www.schp.cz/info/omezeni-diisokyanatu-podle-narizeni-komise-eu-2020-1149
PU Training :: Feica
https://www.feica.eu/our-projects/safe-use-diisocyanates
PUinfo :: Feica
https://www.feica.eu/PUinfo

Was there anything you didn't understand?

If you have encountered any ambiguity in your studies or would like further information, please email your question or comment to the EHS Manager, Mr. Ing. Kamil Šmidák, smidak@denbraven.cz or call directly at +420 606 738 445.

We will be happy to answer your questions about diisocyanate legislation.